[CT07-CT08] Các Giấy Tờ Thay Thế Sổ Hộ Khẩu Khi Xin Visa Hàn Quốc

Theo sự thay đổi của Luật cư trú năm 2023, sổ hộ khẩu và sổ tạm trú không còn hiệu lực. Vì vậy, Lãnh sự quán Hàn Quốc đưa ra hướng dẫn các giấy tờ thay thế sổ hộ khẩu khi xin visa Hàn Quốc như sau:

  • Giấy Xác nhận thông tin về cư trú (mẫu CT07) thay thế cho sổ hộ khẩu, áp dụng khi xin Visa Hàn Quốc Đại đô thị.

 

  • Giấy Thông báo về kết quả giải quyết, hủy bỏ đăng ký cư trú (mẫu CT08) thay thế cho sổ tạm trú, áp dụng đối với những đương đơn có hộ khẩu từ khu vực Đà Nẵng trở ra các tỉnh phía bắc và thời gian tạm trú trên 1 năm tại các tỉnh phía nam muốn nộp hồ sơ tại KVAC – Trung tâm đăng kí visa Hàn Quốc tại Tp. Hồ Chí Minh, tương tự đối với hộ khẩu khu vực phía nam.

Lưu ý:

  • Mẫu CT07 bắt buộc phải ghi đầy đủ toàn bộ thành viên trong gia đình ở mục 7 và phải thể hiện được thời gian cư trú từ ngày tháng năm nào ở mục 8.

  • Mẫu CT08 phải có thời gian cư trú từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào trong mục Nội dung thông báo.

  • Lãnh sự quán Hàn Quốc chỉ chấp nhận mẫu CT07 và CT08  bản đánh máy toàn bộ thông tin trong mẫu (gồm cả địa danh và ngày tháng) do cơ quan Công an quận, huyện cấp từ hệ thống (kèm bản dịch thuật công chứng tư pháp tiếng Anh hoặc tiếng Hàn).

  • Đối tượng nộp hồ sơ giả mạo sẽ được báo cho cơ quan Công an Việt Nam và người liên quan có thể bị hạn chế quyền mời hoặc xin thị thực.

Khuyến khích từ Lãnh sự quán Hàn Quốc:

  • Trường hợp người xin thị thực vẫn còn giữ sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú bản gốc có thể nộp thêm (kèm bản sao) sẽ giúp Lãnh sự xác minh dễ dàng hơn.

  • Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú không phải hồ sơ bắt buộc trong một vài diện visa nên khi nộp vào sẽ không yêu cầu dịch thuật công chứng.