Lãnh sự quán Mỹ thông báo tăng phí lãnh sự bắt đầu từ ngày 30/05/2023

Lưu ý: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ tăng phí đối với một số loại thị thực không định cư trên toàn thế giới. Mức tăng phí này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 5 năm 2023.

Đây là lần đầu tiên sau 10 năm chúng tôi điều chỉnh lại hầu hết các loại phí xin thị thực. Phí thị thực được tính dựa trên chi phí cung cấp dịch vụ thị thực không định cư trên toàn thế giới. Dưới đây là những thay đổi:

Thị thực du lịch/công tác loại B1/B2, thị thực du học loại F1 và các loại thị thực không có hồ sơ bảo lãnh khác: 160 Usd lên 185 Usd .

Thị thực có hồ sơ bảo lãnh loại H, L, O, P, Q và R: 190 Usd lên 205 Usd. 

Phí hồ sơ xin thị thực các diện doanh nhân theo hiệp ước, nhà đầu tư theo hiệp ước, và đương đơn xin thị thực theo hiệp ước thuộc diện chuyên môn đặc biệt (diện E) tăng từ 205 Usd lên 315 Usd